Taalkeuze

Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch

Algemene Voorwaarden Opleidingen, trainingen en workshops

Inschrijving
Inschrijven voor trainingen/workshops kan alleen via email: info@mistero-milano-benelux.com of via een bestelling van de workshop in de webshop - niet telefonisch of mondeling. Schriftelijke aanmeldingen worden alleen bij uitzondering geaccepteerd, bijv. wanneer iemand geen internet heeft.

Betaling

 • Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, u krijgt van ons een bevestiging van inschrijving.

• Contante betaling is alleen mogelijk uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de training /workshop. Betalingen dienen uiterlijk 30 dagen via overschrijving of ideal voor aanvang door ons ontvangen te zijn.
• Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij ons binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst. Bij overboeking van een training / workshop wordt een wachtlijst bijgehouden. In geval van twijfel of onduidelijkheid beslist de directie naar redelijkheid en billijkheid wie kan deelnemen en wie niet.

Annuleren

 - Annuleren door cursist 

Annulering door de deelnemer is tot één maand voor de startdatum zonder kosten mogelijk. Reeds betaalde cursusbijdragen worden volledig gerestitueerd, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

 • Bij annulering door de deelnemer tussen één maand en 2 weken vóór de startdatum van de training/workshop bedragen de annuleringskosten € 25,- (of 10% van het cursusgeld als dat hoger is).
 • Bij annulering door de deelnemer tussen 2 weken en 2 (werk)dagen voor aanvang van de training/workshop, bedragen de annuleringskosten 50% van het cursusgeld.
 • Bij annulering door de deelnemer op de 2 (werk)dagen voorafgaand aan de training/workshop, op de dag zelf, of wanneer de deelnemer zonder afmelding niet verschijnt op de lezing/workshop, is het volledige cursusgeld verschuldigd en wordt geen restitutie verleend.
 • Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende training/workshop.
 • U kunt alleen per email annuleren:  info@mistero-milano-benelux.com
  Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag [ ma t/m vrij ], wanneer een e-mail of brief buiten werktijd binnenkomt.

- Annuleren door Mistero Milano International Academy Heteren.

 • Bij onverhoopte annulering van de training/workshop door Mistero Milano International Academy Heteren wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

- Inschrijving omzetten naar andere datum of cursus

 • Het is tot 2 weken voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere cursus of andere datum. Hiervoor rekenen wij € 25,- administratiekosten. Tot 2 dagen voor aanvang kan dit slechts tegen betaling van 50% annuleringskosten. Binnen 2 (werk)dagen voor aanvang kan geen omzetting naar een andere datum of andere cursus meer plaats hebben! Wilt u toch deelnemen op een andere datum, dan is het volledige cursusgeld opnieuw verschuldigd.
 • Het is dan nog wel mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders. Deze persoon moet dan wel aan de voorwaarden en vereisten voldoen die gelden voor de betreffende lezing/workshop. Dit dient uiterlijk op de werkdaFg voor aanvang geregeld te worden.

- Filmen

 • Filmen is in geen enkel geval toegestaan tijdens de opleidingen, trainingen en workshops.